ONasController O nás / Métis - Základní a mateřská škola

O nás

Škola je od 1.9.2013 akreditovaná MŠMT a zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení.


Kdo jsme?

Soukromá devítiletá základní škola se školkou. Výuka angličtiny od 1. třídy, zaměření na hudbu, sport, nadané a motivované děti.

U zrodu soukromé školy Métis stáli pedagogové, kteří značnou řádku let pracovali na státní základní škole rodinného typu, která integrovala poměrně velký počet dětí se speciálními výukovými potřebami a v posledních třech letech se zaměřila i na integraci dětí nadaných a mimořádně nadaných. Vytvořili jsme program, jak je možno pracovat s těmito dětmi v rámci běžných tříd, a tento uvedli do praxe.

Protože jsou ředitelé většiny škol tlačeni do zvyšování počtu žáků a integrovaných dětí ve třídách, rozhodli jsme se přeorientovat na školství soukromé. To nám umožňuje nabídnout kvalitnější podmínky pro rodiče a jejich děti - především nižší počet žáků ve třídách a individuální práci s nimi.


Co Vám nabízíme?

Školu rodinného typu pro šikovné a motivované děti s vítaným aktivním zapojením rodičů

  • Individuální přístup k žákům plynoucí z nižšího počtu dětí ve třídě, využíváme funkčních prvků moderních vyčovacích metod.
  • Anglický jazyk od 1. třídy doplněný o spolupráci s rodilým mluvčím.
  • Péče o talenty – zvláštní pozornost věnujeme dětem inteligentním. Víme, že právě nadaným dětem nejvíce vyhovuje individuální přístup
  • Hudba a sport - rozšířená výuka (disponibilní a zájmové hodiny) věnována rozvoji sportovních a hudebních dovedností dětí.
KALENDÁŘ AKCÍ - 2021