Byla aktalizována sekce Galerie, kam byly mimo jiné přidány také fotografie z prvního turnusu sportovního soustředění.